1. İŞLEM SORUMLUSU

Kişisel verileriniz Avinguda Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona adresinde bulunan ve vergi numarası G-08266298 olan FC Barcelona tarafından işlenecektir.

2. AMAÇLAR

Veriler Barça Fans program yönetimi için işlenecektir ve aşağıda belirtilen  amaçlar için verilerinizi işleyeceğiz:

  • Kullanıcı hesabınızı yönetmek;

  • Barça Fans programı kullanıcıları için içeriğe ulaşım ve özel hizmetler sunmak;

Aynı şekilde, sadece ve daima kayıt formundaki bu konuyla ilgili kutucukları işaretleyerek onay verdiğiniz durumlarda verilerinizi şu amaçlar için kullanabileceğiz:

  • Size, kişiselleştirilmiş ve her zaman ilgi alanlarınıza uyum sağlayacak bir  Barça Fans programı haber bülteni yollamak. 

    Size, FC Barcelona ile ilgili ek bilgilendirmeler, örneğin görüş anketleri, etkinliklere davet, maçlara giriş için promosyon veya indirimler gibi kulübün kendi ürünlerini, merchandising, dijital ürünlerini vs yollamak.

  • Size FC Barcelona’nın ticari ilişki kurabileceği veya işbirliği yapabileceği Fundació FC Barcelona veya klübün finansör ve sponsorları gibi özellikle Barça Fans’a yönelik faaliyetler gerçekleştirebilecek  üçüncü şahısların haber, indirim ve promosyonlarını yollamak.

3. VERİ İLETİŞİMİ

Verileriniz, FC Barcelona’ya hizmet sunan tedarikçiler, Klüp için belirli faaliyetler gerçekleştiren (örneğin newsletter gönderimi gibi) haricinde hiç bir şekilde, herhangi bir üçüncü şahsın kullanımına konulmayacak, satılmayacak veya kiralanmayacak ve bunlar da hiç bir şekilde bu verileri kendi amaçları için kullanmayacaklardır. Bu tedarikçilerden bazıları aşağıdaki 5. Bölümde belirtildiği üzere Avrupa Birliği dışında bulunabilir.

4. OTOMATİK KARARLAR VE PROFİL OLUŞTURMA

Bazı hizmetler için, kişisel verilerinizi otomatik medya kullanarak işleyebiliriz. Bu da belirli bazı kararların insan katılımı olmaksızın otomatik olarak alınması anlamına gelmektedir. Örneğin, FC BARCELONA’nın belirli bölümlerine ilgi duyuyorsanız veya tesislerimizdeki ücretsiz Wi-Fi hizmetlerimizi kullanıyorsanız.

Aynı şekilde, Web’deki hareketlerinizin analizi aracılığıyla bir profil oluşturabiliriz, Web’de gezintinizin gösterdiği tercihleriniz veya ‘cookie’ ler aracılığıyla elde edilen bilgiler bazında ilgi alanınıza giren ürünleri gösterebiliriz.  

Ayrıca, eğer ticari iletiler almayı kabul ettiyseniz, bunlar, ya talep edilen ürünler ve hizmetler bazında ya da web’de gezintinizden elde edilen ya da öngörülen bilgiler veya belli başlı bazı içeriklere ilginiz veya bizim iletilerimize gösterdiğiniz tepkiler ve diğer etkenler bazında kullanıcıların ilgi alanlarına göre uyarlanmış ve kişiselleştirilmiş olabilir.  

Bahsi geçen kişiselleştirme kısmen otomatik olarak gerçekleştirilmektedir, bunun anlamı ise Klüp kişiselleştirme parametrelerini belirlemekte ama teknolojik platform kullanıcı profilini oluşturmaktadır.  Daha önce anlatılan prosedür aracılığıyla segmente edilmemiş genel iletileri yollamıyoruz zira Klübün olduğu kadar Barça Fans programı kullanıcısının da önem teşkil eden iletiler almak ve yollamak isteyeceğini  düşünüyoruz çünkü bunları segmente etmemek Barça Fans programı tarafından alınan ileti sayısını değiştirmez ama bunların içeriğini değiştirir. Bu anlamda, eğer herhangi bir Barça Fans kullanıcısı segmentasyona tabi olmak  istemezse Barça Fans programı iletişimine abone olmamasını rica ediyoruz.

5. ULUSLARARASI TRANSFERLER

FC Barcelona, bir uluslararası projeksiyon kuruluşu olduğundan, Avrupa Birliği dışından da hizmet verebilecek uluslararası tedarikçilere sahiptir, böyleyken kişisel verileriniz Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Topluluğu dışında da işlenebilir. (örneğin, newsletter gönderimi tedarikçisi, veri depolanması, bilgi talebi yönetimi veya ortak ilişkileri vs.)

Her halükarda, Klüp sözkonusu veri işlemlerinin daima kesin garantilerle korunduğundan emin olacaktır,  bu garantiler  şunları içermektedir:

  • AB tarafından onaylı türde maddeler: Kişisel Verileri Koruma Avrupa Tüzüğü tarafından oluşturulmuş şartları yerine getiren bir veri işlemeyi garanti etmek için yeterli garantileri veren  Avrupa düzenleyicisi tarafından onaylanmış sözleşmeler.

  • Üçüncü şahısların belgelendirmesi: Örneğin, Privacy Shield, AB ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir sözleşme çerçevesidir  ve veri işleme için Kişisel Verileri Koruma Avrupa Tüzüğü şartlarına uygun  standartlaştırılmış bir çerçeve oluşturur. 

6. VERİ İŞLEME SÜRESİ

Bize sizin verdiğiniz tüm veriler veya Barça Fans programına bağlı hizmet sunumları aracılığıyla kendimizin öngörebildiğimiz verileriniz, Barça Fans programının bir parçası olduğunuz sürece veya herhangi bir zamanda elde olan teknolojiye göre kullanılan herhangi bir medyayla, FC Barcelona artık Klübün bir parçası olmakla ilgilenmediğinize veya iletilerini almak istemediğinize  karar verene dek süresiz olarak veri işlemeye tabi olacaktır. Bir kez üyeliğinizi sona erdirdiğinizde FC Barcelona verilerinizi uygun olan anonimlikte, istatistiksel veya piyasa analizi gibi amaçlarla saklayacak veya Klübün herhangi yasal bir zorunluluğunu yerine getirmek için olası en uygun şekilde bloke edecektir.

7. HAKLARINIZIN YERİNE GETİRİLMESİ

Programdan çıkmanız haricinde, Barça Fan olma durumunuz üzerinde hiç bir olumsuz sonucu olmaksızın daha önce anlatılan veri işlemelerin herhangi birine herhangi bir zamanda karşı çıkabilirsiniz.

Aynı şekilde Avda. Aristides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (İspanya) adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu’na veya proteccio.dades@fcbarcelona.cat e-mail adresine yazılı olarak ulaşım, düzeltme, silme, itiraz, sınırlama veya taşınabilirlik haklarınızı talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize dair herhangi bir tereddütünüzde veya konuya ilişkin diğer bir sorunuzda Avda. Aristides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (España) adresindeki Kişisel Verilerin Korunması Delegasyonumuza ‘Kişisel Verilerin Korunması Delegasyonu Dikkatine’ referansıyla  veya dpo@fcbarcelona.cat adresine elektronik posta yollayarak iletişim kurabilirsiniz.

Ek olarak da, FC Barcelona’nın şu an var olan Gizlilik Politikası’na veya diğer yürürlükteki herhangi diğer bir Yönetmeliğe  ters düşerek kişisel verilerinizi işlediğini düşünüyorsanız Kontrol Yetkilisi önünde şikayet talebinde bulunabilirsiniz.