Fonda bordo-mavi bayrak ile Katalonya Haritası

Barça ve Katalonya

SAYGI

Başkalarına karşı saygı, demokratik yaşamın ve toplum içinde yaşayabilmenin temel gereksinimlerinden biridir. Hem bireyi etkiler hem de sosyal ve toplumsal boyutu vardır. Spor karşılaşmalarında, neredeyse anında çözülmesi gereken gergin durumların varlığından dolayı saygı, sporun temel bir parçasıdır. Bu nedenle, insanlar arasında samimi ve doğru ilişkilerin garanti edilebilmesi için, kural ve standartların ötesinde, bu değere ihtiyaç vardır. Sporda, gösterilmesi gereken saygı, toplumdaki saygı prensibi ile benzerdir; fakat spor karşılaşmalarındaki duygu yoğunluğu, saygılı ya da saygısız davranışı daha belirgin hale getirir ve söz konusu değer, olayın veya durumun gelişimini etkileyebilir. 

ÇABA

Çaba göstermekten kaçınıp; şans, fırsatçılık ve anlık zaferleri ön plana çıkaran birçok toplumsal model vardır. Oysaki çaba bizi, ulaşamayacağımızı düşündüğümüz yüksekliklere çıkarabilecek ve bize, zaman zaman çok uzakta ya da erişilemez görünen hedeflerimizi başarmamızı sağlayabilecek bir değerdir. Yapılan işe kendini adama, özen gösterme, sebat, özveride bulunma ve azim, bizi başarılı sonuçlara ulaştıran değerlerdir. Öte yandan şans ve çabuk galibiyet arayışı anlıktır ve gelip geçidir. Hatırlamakta yarar vardır ki; okullarda öğretmenler uzun zamandır akademik başarılar ve kişisel gelişime yönelik çaba kültürünü yaymaktadırlar, bu durum yeni sosyal modellerin yaratılmasına olanak sağlar. 

HIRS

Hırs, maksimum performansı elde etme; sadece iyi değil, mümkün olanın en iyisini yapma ve her gün kendini daha da geliştirme arzusudur. Bu değer hem bireysel hem de kolektif olarak uygulanabilir. Mükemmellik, sabır, disiplin, düzen, motivasyon ve sorumluluk gibi birçok değerler ağının uygulanmasını içerir. Başka bir deyişle, hırs, geniş bir değerler sistemi gerektirir. Aynı zamanda, çaba ve titizlikle de ilgilidir. Bu değer, büyüme için itici bir güç olduğundan, hedeflere ulaşmak açısından da muhtemelen en emin yoldur.

TAKIM ÇALIŞMASI

Takım çalışması, kişinin bir grubun parçası olduğu ve bu bütünün adına hareket eden aktif bir eleman haline geldiği (bazen bu kendi aleyhine olsa bile) anlamına gelmektedir. Bir takıma ait olduğu bilmenin inkar edilemez yararları vardır. Bir takıma aitlik, öğrenmeyi ve diğer birçok değerin ön plana çıkmasını gerektirir. 

ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK

Genel olarak insanlar ve zaman zaman da sporcular, belirledikleri hedeflere ulaşınca, kendilerini çoğu zaman fiziksel, ahlaki, ekonomik ve diğer açılardan daha üstün hissetmeye başlarlar ve bu his, kişilerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmuş çaba, azim ve irade gücü gibi değerleri unutturabilir. Hepimizin bildiği üzere, Barselona Futbol Kulübü, son yıllarda kazandığı zaferler karşısında olgun duruşunu korumuş; alçak gönüllülüğü ile (gayret, titizlik, sorumluluk ve diğer değerlere de sahip çıkarak) ,sahada ve rakipleri arasında, kısaca herkesin nazarında saygı kazanmıştır. Alçak gönüllülük muhtemelen, bir kişinin sahip olduğu değerleri iyi bilmesi; değerlerine sahip çıkıp daha başarılı ve açık farkla diğerlerine göre üstün olduğu durumlarda dahi bu değerleri koruması anlamına gelmektedir.