“Bir kulüpten daha fazlası” sloganı, Barcelona Futbol Kulübü’nün, spor dünyasının ötesinde, toplumla kurmuş olduğu ve yıllardan beri koruduğu,  bağlılığı  ifade etmektedir. Yıllar boyunca bu bağlılık, 20. yüzyılın uzun bir dönemini, dilini ve kültürünü  zulüm altına alan bir diktatörlükle geçiren Katalan toplumuna atfedilmiştir. Bu koşullar altında, Barça her zaman Katalan olma duygusunu desteklemiş; kendi kültürünün ve dilinin savunucusu olmuştur. Bu nedenle, henüz Katalanca’nın resmi dil olmadığı 1921 yılında, kulüp, mevzuatını Katalonya’nın dilinde yazmıştır. Katalan hareketinin Katalonya’daki bütün sektörler tarafından desteklendiği 1918 döneminde kulüp, Katalonya’nın özerklik statüsüne geçmesine ilişkin yazılı bir beyanda bulunmuştur.

Kulübün tutumu, İspanyol yetkilileri tarafından misilleme yapılmasına yol açmış ve Primo de Riviera’nın diktatörlüğünde kulüp altı ay kapatılmıştır. İkinci İspanyol Cumhuriyeti döneminde kulüp, Katalonya kültürüyle ve kurumlarıyla olan bağına ilişkin mesajlarını güçlendirmiştir. Başkan Josep Suñol, ülkenin kültürel ve sosyal ilişkilerinde sporun önemini vurgulamak amacıyla  “spor ve vatandaşlık” sloganını kullanarak bu süreci yürütmüştür. Parlamento üyesi olan Suñol, 1936 yılında İspanyol İç Savaşı’nda vurularak öldürülmüştü; 1937’de Amerika Birleşik Devletleri’ne ve Meksika’ya yapılan turlarda görüldüğü üzere kulüp, o günden bu güne Cumhuriyet rejiminin savunucusu olan bir ikon haline geldi. İç Savaş bittikten sonra, General Franco’nun diktatörlüğünde kulübün sosyal önemi ortadan kaldırmaya çalışıldı. Diktatörlük döneminde, kulübün İspanyol ismi zorla kabul ettirildi ve kulübün amblemindeki Katalan bayrağından dört sırma çıkartıldı.

Diktatörlüğün baskılarına rağmen, 1968’de başkan Narcis de Carreras’ın konuşmasında akıllara kazınan “ Bir kulüpten daha fazlası” sözünden anlaşıldığı üzere 1960’ların sonunda kulüp yeniden eski motivasyonuna dönmeye başladı. Katalonya’nın dışında, İspanya’nın birçok bölgesinde Barça, demokrasinin ve anti-merkezi yapının simgesi haline geldi. Franco’nun ölümünden sonra, ülkeye demokrasinin yeniden gelmesiyle gelecekte Kulüp Vakfı’nın kurulmasıyla odak noktası haline gelecek sosyal bağlılığını göstermeye, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı farklı yollarla desteklemeye devam etti. İçinde bulunduğumuz küresel çağda, bir spor kulübünün toplumda yaşanan sorunlardan uzak kalmamasına dikkat çeken ve büyük önem arz eden bir gelişme yaşandı;  Unicef’le 2006 yılında imzalanan anlaşmayla tüm dünyadaki çocuklara daha iyi bir yaşam verme yolunda Barça, toplumla olan bağını tüm gezegene yaymış oldu. Barça, Katalonya ve dünyanın diğer köşelerinde “bir kulüpten daha fazlası” olmaya devam etmekte ve sayısız sosyal, kültürel ve yardım faaliyetlerinde yer almaktadır.

Aşağıda Barcelona Futbol Kulübü’nü tanımlayan dört özelliğe göz atalım.

KATALAN KİMLİĞİ: Kurulduğu tarihten bugüne, Barcelona Futbol Kulübü, ülkesine, Katalonya’ya, kalpten bağlıdır. Bu bağlılık, İspanya'da ve dünyanın geri kalanındaki Barça taraftarları tarafından saygıyla karşılanmıştır. Kulüp, tüm dünyada Katalonya’yı azimle ve güçlü bir şekilde tanıtır. Barça, çok kültürlü, birleşik, adil ve kapıları herkese açık bir Katalonya’yı destekler.

EVRENSELLİK: Kulüp marşında “Nereden gelirsek gelelim” dizeleri söylendiğinde, herkese açık, beş kıtadan taraftarları bir araya getiren ve kulüp kurucularının yarısının Katalonya’nın dışından geldiği bir tarihçede herkesi birleştiren bir kurum ruhu ifade edilir.  FC Barcelona, Kamerun’dan Çin’e kadar uzanan 50’den fazla ülkede, üye ve taraftar grubuna sahiptir. Barça’yı muhteşem yapan farklı coğrafyalardan bir araya gelen milyonlarca taraftarıdır.

TOPLUMSAL BAĞLILIK: Barça, gerek kendi vakfı üzerinden, gerekse UNICEF gibi uluslararası kurumlarla imzaladığı anlaşmalarla ya da “Banc dels Aliments’ (Gıda Bankası) gibi yerel kuruluşlarla işbirliği yoluyla her gün insanları bir araya getiren ve toplumsal değerleri güçlendiren; herkese açık bir kulüptür. Söz konusu projeler, genellikle eğitim, sanat, kültür, toplumsal yardım ve kalkınmaya yönelik destek alanlarında geliştirilir.

DEMOKRASİ: Kulüp üyeleri, aynı zamanda kulübün sahipleridir ve demokratik bir şekilde kimin Barcelona Futbol Kulübü’nü yönetmesi gerektiğine karar verirler. Kulübün temel ilkesi, demokrasidir ve bu ilke sadece diktatörlükler döneminde geri planda kalmıştır. Bugün Barça’nın kendine özgü, eşsiz duruşundaki diğer bir faktör de demokratik bir şekilde yönetilen birkaç büyük Avrupa kulübünden biri olmasıdır. 

 

KATALONYA’YI KEŞFET